Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Tyto webové stránky (dále jen stránky) jsou majetkem firmy Bořivoj Rektořík – R - stick (dále jen R - stick), která má všechna práva vyhrazena. Přístup k tomuto serveru a jeho používání jsou povoleny podle těchto smluvních podmínek.

Ochrana duševního vlastnictví.

Obsah stránek R – stick  včetně textů, obrázků, ochranných známek a obchodních značek můžete kopírovat za následujících podmínek:

  • Materiály mohou být použity pro osobní, nekomerční potřebu, nebo pro poskytnutí informací o produktech R - stick na komerčních stránkách odběratelů produktů.
  • V ostatních případech je jejich použití možné pouze po vyžádání souhlasu vlastníka stránek.
  • Kopie a odvozená díla musí mít všechna autorská práva a poznámky o duševním vlastnictví, které jsou obsaženy v původních materiálech.
  • U všech částí, nebo citací musí být uveden odkaz na původní zdroj – tedy na tyto stránky.
  • Produkty, technologie nebo postupy popsané na tomto webu mohou podléhat jiným právům na duševní vlastnictví firmy R - stick nebo třetích stran. Žádná licence pokud jde o tato práva na duševní vlastnictví není udělena a práva nemohou být nijak reprodukována nebo přidělena bez písemného souhlasu jejich vlastníků.
  • Všechny návrhy zákaznických potisků jsou duševním vlastnictvím R - stick, který uděluje jednotlivým zákazníkům souhlas s jejich užíváním, s vyjímkou přenosu k jiné firmě nebo subjektu, využívajícího tyto potisky ke komerční činnosti.

Neposkytování záruky za úplnost a přesnost: 

Tento web může obsahovat části a odkazy na další internetové stránky, které nejsou udržovány nebo kontrolovány a R - stick za obsah těchto stránek nebude odpovědný. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí, a to neznamená, že R - stick souhlasí s jejich obsahem nebo je nějak spojen s jejich provozovatelem. Tento web může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi či typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení R - stick. Opravy a změny mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. R – stick může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách, zobrazených na tomto serveru nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedené odvolání.

Odmítnutí zodpovědnosti: 

R - stick neponese v žádném případě zodpovědnost za žádné škody, včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod, které vzniknou jakýmkoli způsobem v důsledku přístupu, použití nebo neschopnosti přistupovat nebo používat tyto webové stránky. R - stick rovněž nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s materiály, vlastnostmi nebo doporučeními a jakýmikoli informacemi uvedenými na tomto serveru.

Prodej produktů a zboží: 

Jakékoliv obchodní vztahy vzniklé mezi R – stick a kupujícím, mající zájem o produkty nabízené na těchto stránkách ke komerčnímu prodeji  se řídí Všeobecnými Obchodními podmínkami uvedenými na e-shopu R – stick. Okolnosti ve smluvních podmínkách neuvedené nebo opomenuté jsou pak upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Ochrana osobních dat a údajů: 

Veškeré osobní údaje a obchodní data, zadané při objednávce produktů z těchto stránek přes e- shop, nebo prostřednictvím ostatních komunikačních kanálů podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Jakékoliv jiné vámi doručené informace prostřednictvím tohoto webu nebudou považovány za důvěrné. R - stick nebude zodpovědný za zachování důvěrnosti takových informací s výjimkou přímé žádosti autora o zachování důvěrnosti a ani nebude zodpovědný za jakékoli jejich používání nebo zveřejnění. Veškeré takové informace jsou a zůstanou výlučným a výhradním vlastnictvím firmy R - stick a mohou být použity pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez náhrady. R - stick uvítá vaše poznámky ke stránkám nebo k našim produktům, naproti tomu ale žádné nevyžádané náměty, návrhy nebo materiály, které se týkají rozvoje, konstrukce, výroby nebo obchodování našimi produkty, nevyhledává. 

Ostatní ustanovení: 

Tyto smluvní podmínky se řídí a budou vykládány a prováděny podle zákonů České republiky, zejména Občanského zákoníku a navazujících zákonů.

Nasledujte nás na Facebooku